Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 14, 2017 in Plåt |

Säkerhetsutrustning för en plåtslagare

Yrkestiteln plåtslagare är ett samlingsnamn för alla som arbetar med plåt. Det finns flera olika inriktningar – man kan specialisera sig på exempelvis byggnadsplåtslageri, ventilation, samt tunnplåt eller grovplåt. En plåtslagare kan också hålla på med svetsning. Detta innebär ett omväxlande arbete – men liksom alla hantverks- och byggarbetsyrken innehåller arbetet vissa riskmoment. Det är viktigt att alltid vara medveten om vilka faror som finns i den aktuella arbetssituationen, och att följa gällande säkerhetsföreskrifter. Man måste ha rätt skyddsutrustning på sig, och man måste veta hur man använder sina verktyg på ett korrekt och säkert sätt för att skydda sig själv och andra.

Ett omväxlande hantverk

Plåtslagare kanske låter som en gammaldags titel, men det är ett yrke som är eftertraktat och högst relevant än i dag – plåtslagare behövs på alla byggarbetsplatser och inom många industrier. Det är ett viktigt hantverk, och det går till och med att tävla i plåtslageri – flera duktiga svenska plåtslagare är med och tävlar om EM-medaljerna i Yrkes-EM som går av stapeln i Göteborg. Man kan få jobba på en mängd olika arbetsplatser, och man behöver ta hänsyn till olika risker beroende på uppgiften och situationen. Många grundläggande säkerhetsåtgärder gäller alla på en byggarbetsplats – alla ska bära hjälm, skyddsräcken måste finnas, och så vidare. Utöver detta måste plåtslagare skydda sig själva mot de faror som det innebär att bearbeta metall.

Risker med metallarbete

Plåtstyckena man arbetar med är ofta stora och tunga, och behöver skäras ner till mindre bitar som är mer lämpliga att hantera. Dessa metallbitar kan ha vassa kanter, så man behöver ha ordentliga handskar och även skydda armarna. När man kör en maskin som skär i metall behöver man oftast ha både skyddsglasögon och hörselskydd, och det är viktigt att hantera maskinen på ett säkert sätt. Andningsskydd krävs vid svetsning eller om farliga ämnen förekommer i luften. När man svetsar måste man dessutom bära en svetsmask, samt kläder som skyddar mot brännskador. Det är viktigt för alla på arbetsplatsen att man följer säkerhetsföreskrifter och hanterar verktyg och maskiner på rätt sätt, samt att eventuella brister i säkerheten påtalas och åtgärdas.

Lucid