Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jun 4, 2016 in Plåt |

Korrugerad plåt

Ett av de vanligaste sätten som vi möter plåt i vardagen är i form av korrugerad plåt. Det har ett specifikt utseende i att plåten har typiska veck som har uppstått när plåten pressats på ett särskilt sätt. Principen som ligger bakom idén med korrugerad plåt är enkel. Precis som att ett veckat papper klarar av att bära upp tyngre föremål jämfört med ett plant pappersark förstärks korrugerad plåt och fungerar därför bättre i en lång rad olika sammanhang. Korrugerad plåt är därför betydligt vanligare när det kommer till ändamål som kräver någon form av bäringskraft jämfört med obehandlad plåt.

Det finns framför allt två typer av korrugerad plåt: vågkorrugerad och trapetskorrugerad plåt. Det var tidigare den vågkorrugerade plåten som var den mest utbredda. Numera har det ersatts av den trapetskorrugerade plåten. Om du stöter på korrugerad plåt idag är det alltså troligt att det sker i form av den senare formen. Tillverkningsproceduren varierar dock beroende på vilket syfte plåten ska ha.Korrugerad plåt 1

Korrugerad plåt används ofta på exempelvis tak, men det finns också exempel på mer utsvävande användningsområden. Faktum är att det har funnits ett helt flygplan som utvändigt har försetts med plåtfasad. Det handlade om modellen Junkers Ju 52 som bestod av vågkorrugerad plåt. Det visar att plåt kan fungera som ett mycket slitstarkt och stryktåligt material – trots att det finns en föreställning om att det skulle vara mindre användbart än andra metaller. Plåt är också relativt lättarbetat, vilket gör att det går att anpassa till många olika sammanhang. Det gäller just korrugerad plåt i ännu högre grad eftersom det klarar av att stå emot hårt tryck.

Frågan om korrugerad plåt och rost är en viktig fråga för alla som vill använda sig av materialet i olika former av konstruktioner. Rost och andra skador som kan uppstå på metall efter en längre tid har potentialen att vara förödande och kräva omfattande reparationer. När det gäller korrugerad plåt har det ett förhållandevis motståndskraftigt försvar mot rost. Däremot kan den inte stå emot rosten för alltid och det gäller speciellt i utsatta områden som plåt med stor exponering mot saltvatten.

Lucid