Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jun 4, 2016 in Plåt |

Korrugerad plåt

Korrugerad plåt

Ett av de vanligaste sätten som vi möter plåt i vardagen är i form av korrugerad plåt. Det har ett specifikt utseende i att plåten har typiska veck som har uppstått när...

Read More

Posted by on mar 13, 2016 in Plåt |

Plåtens historia

Plåtens historia

Plåt är ett material som tycks ha funnits under en mycket lång tid. Det stämmer också till viss del eftersom det tidigt påbörjades tillverkning av plåt. Redan på...

Read More

Posted by on jan 16, 2016 in Plåt |

Plåtens användningsområden

Plåtens användningsområden

Plåt är ett material som har stora användningsfördelar inom många olika områden. Det har gjort att plåt är ett av de flitigast begagnade materialen när det kommer till...

Read More
Lucid