Pages Menu
Categories Menu

Posted by on okt 23, 2016 in Plåt |

Att arbeta som plåtslagare

Plåtslagare kan tyckas vara ett yrke från en svunnen tid, men det finns fortfarande gott om arbetsuppgifter i dagens samhälle för en plåtslagare. Plåtslagare är egentligen ett samlingsnamn för alla de som arbetar med plåt. Det finns nämligen en mängd olika specialiseringar inom yrket, som alla arbetar med plåt på olika sätt.

Det vanligaste är att en plåtslagare arbetar med plåt i samband med ett husbygge av något slag. Det gäller till exempel byggnadsplåtslagaren. En byggnadsplåtslagares arbetsuppgifter består framförallt av att klä tak och fasader på byggnader med plåt. De kan även arbeta med att montera stuprör, hängrännor och andra detaljer av plåt på byggnaden. En byggnadsplåtslagare arbetar dock inte bara på byggarbetsplatser, utan också i verkstäder, där plåten bearbetas inför montering.

En annan plåtslagare som framförallt arbetar med byggnad och konstruktion är ventilationsplåtslagaren. Denna typ av plåtslagare sysslar med just det som deras yrkesnamn antyder, nämligen ventilation. Närmare bestämt handlar det om installation av ventilationssystem, vilket bland annat innefattar arbetsuppgifter som att montera kanaler, fläktar och aggregat. Det är inte ovanligt att ventilationsplåtslagare tillverkar dessa komponenter själv.platslagare_pa_storkyrkans_tak_stockholm_-_nordiska_museet_-_nma-0039101

Det är dock inte bara vid husbyggen som man kan behöva hjälp av en plåtslagare, utan vid all form av konstruktion. Om man till exempel ska bygga ett växthus, och använda sig av stålplåt någonstans i växthusets konstruktion, eller behöver hjälp med svetsning, kan en plåtslagare vara rätt hantverkare för jobbet.

Det går också att kategorisera plåtslagare efter vilken typ av plåt de arbetar med. Man brukar då tala om tunnplåtslagare och grovplåtslagare. En tunnplåtslagare arbetar förutsägbart nog med tunnplåt, vilket kan innebära allt från takplåt och beslag till bleckplåt. Grovplåtslagaren arbetar med grövre plåtkonstruktioner, till exempel balkar och större stålkonstruktioner. En grovplåtslagare kan arbeta på exempelvis fartygsbyggen och smidesverkstäder. Svetsning ingår ofta i en grovplåtslagares arbetsuppgifter idag, och det är då vanligt att yrkestiteln smed också används. Förr var andra metoder för att sammanfoga grovplåt mera vanliga, till exempel nitning och diktning.

Om man vill utbilda sig till plåtslagare börjar man genom att välja byggprogrammet på gymnasiet, som är en treårig linje. En av inriktningarna på detta program är just plåtslageri. Därefter får man gå som lärling i två och ett halvt år, innan man får utföra ett examensprov för att få sitt yrkesbevis.

Lucid